Spring naar hoofd-inhoud

Hoe hulp aan mensen uit de Oekraïne tot een win-winsituatie kan worden.

  • dwt-Zelte zet zich in ondersteuning van mensen die nood lijden door hun vlucht voor de oorlog in Oekraïne.
  • De hulp dient echter niet kortstondig te zijn, maar duurzame perspectieven te bieden.

Het ligt Claus Winneknecht, de directeur van dwt-Zelte, zeer na aan het hart dat verdreven mensen in nood worden bijgestaan. Om deze reden nam hij algauw na de uitbraak van de Oekraïneoorlog als eerste ondernemer op de firmalocatie Niesky contact op met het stadsbestuur. In nauw overleg met het stadsbestuur ontwikkelde hij het aanbod om vluchtelingen op geschikte werkplaatsen in het bedrijf tewerk te stellen. Daarmee gaat een grote kans gepaard. Want actieve hulp aan Oekraïense vrouwen en kinderen die hun vaderland moesten verlaten, vergt behalve hulpgoederen voor het leven van alledag ook een duurzaam perspectief. Dat is uiterst belangrijk om nieuwe hoop te geven en kan de getroffenen zekerheid bieden. Een beroepsactiviteit in Duitsland betekent niet alleen een financiële bijverdienste, maar kan eveneens voor broodnodige afleiding zorgen van het trauma dat de vlucht heeft berokkend. Daar komt nog bij dat ongetwijfeld niet alle vluchtelingen zullen terugkeren en er ook om die reden dus behoefte bestaat aan perspectieven voor de toekomst.

 

Om concreet te helpen heeft men bij dwt-Zelte een sessie sollicitatiegesprekken voor vrouwen uit Oekraïne gestart. Er konden vooreerst afspraken met zes sollicitantes worden gemaakt. Inmiddels hebben vijf nieuwe vakkrachten een vaste betrekking in de tentenproductie van dwt; zij werken daadkrachtig mee aan het fabricageproces. Verdere gesprekken zijn momenteel aan de gang. Het aantal werknemers uit Oekraïne moet nog verder toenemen. Bij dwt-Zelte verwacht men daarvan vooral ook een dringend noodzakelijke aanwas van nieuwe werknemers in opleiding. Eigenlijk zijn er voor ieder opleidingsjaar drie vacatures voor stagiairs beschikbaar. Wegens gebrek aan belangstelling onder de sollicitanten konden die echter reeds zeven jaar niet meer volledig bezet worden. Zoals vele andere middenstandsbedrijven lijdt ook dwt-Zelte onder een aanzienlijk tekort aan nieuwe werkkrachten en een markt met nauwelijks vindbaar gekwalificeerd vakpersoneel.

 

Tegen de achtergrond van het acute gebrek aan vakkrachten in Duitsland kan de door Claus Winneknecht op touw gezette hulp aan Oekraïense vluchtelingen een win-winsituatie opleveren. In dit verband deed dwt reeds jaren geleden waardevolle ervaring op door een mannelijke vluchteling uit Syrië tewerk te stellen, die snel een gewaardeerde collega werd. Zoals Claus Winneknecht benadrukt, is het geen toeval dat juist mensen uit Syrië en Oekraïne een uitstekende kennis van de textielconfectie bezitten. Deze branche heeft in beide landen een zeer lange traditie.

 

Vanzelfsprekend moet bij het inwerken en integreren van de nieuwe collega’s uit Oekraïne ook menig obstakel overwonnen worden. Naast de taalbarrière en organisatorische kwesties inzake de weg naar het werk en de kinderopvang omvat dit vooral ook het ontwikkelen van passende structuren op de werkplaatsen. En wat geenszins verwaarloosd mag worden, is het motiveren en meekrijgen van het bestaande personeel.

 

Om optimale omstandigheden bij de actuele humanitaire taak te verwezenlijken, werkt dwt-Zelte nauw samen met verschillende hulpverleningsgroepen in de stad Niesky en de omringende dorpen. Principieel worden de gevluchte mensen uit Oekraïne in de streek zeer hulpvaardig opgenomen. Een groot voordeel is dat in de organisatorische begeleiding van de vluchtelingen, en in het bijzonder bij vrijwillig aangeboden taalcursussen, een beroep kan worden gedaan op kennis van het Russisch, aangezien dit in de tijd van de DDR nog op school werd onderwezen.

 

 

Belangrijke eigenschappen van de Globus Plus zijn het aflopende schuine dak zonder overstek, zodat sneeuw ongehinderd kan wegglijden, evenals de verticale wanden voor een optimale benutting van de ruimte. Dwt gebruikt voor dak en wanden hoogwaardig, dubbelzijdig gecoat polyesterweefsel. Het materiaal is weerbestendig en volledig afwasbaar, waardoor het gemakkelijk te onderhouden is. De raamfolie absorbeert 90 procent van de UV-straling en beschermt zo ook tegen sterke winterzon.

 

 

Hoe beter de tent is afgesloten, hoe belangrijker de dwarsventilatie

 

 

De Globus Plus heeft in elke zijwand een toegangsdeur. Dit betekent dat je de tent betreedt met de van de wind afgekeerde zijde. Verdere uitrustingskenmerken zijn de afgedekte ritsen en aandrukkussens voor een perfecte afdichting van de tent op het voertuig. Als u absoluut zeker wilt zijn, kunt u ook de haakse aandrukstangen voor afdichting bestellen, die als accessoire verkrijgbaar zijn. Belangrijk: Kampeerders dienen voor een goede ventilatie te zorgen, anders kan er condensatie ontstaan ​​op het tentdak en de wanden. Omdat de gebruikte materialen absoluut waterdicht en niet ademend zijn. “Dit is belangrijk omdat er anders vocht in het weefsel kan komen, dat zou bevriezen als het bevriest. Hierdoor kan het materiaal breken als bijvoorbeeld de tent wordt opgevouwen”, legt Claus Winneknecht uit. “We raden dan ook alle kampeerders af om voor het winterkamperen air-in tenten te gebruiken. We hebben ze ontworpen als lichtgewicht reistenten en de gebruikte materialen zijn niet ontworpen voor ladingen van ijs en sneeuw."

 

 

De Globus Plus is verkrijgbaar in drie maten, maar door het gebruikte materiaal is alleen maat 1 geschikt als wintertent. De prijs is 845 euro.

 

De dwt-adviespagina over winterkamperen biedt aanvullende waardevolle tips en informatie die een vakantie in de sneeuw tot een unieke ervaring maken.

Claus Winneknecht en zijn vrouw zijn verheugd met de nieuwe collega’s uit Oekraïne.

Eyad Alhaj Abed aan het werk. De kleermaker uit Damascus heeft zich vlug opgewerkt tot een van de betrouwbare krachten bij dwt-Zelte.

 

Terug